Riistanhoito

Riistanhoidolla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on riistaeläinkantoja säätelemällä, riistaeläinten elinolosuhteet turvaamalla tai niitä parantamalla taikka muulla tavalla lisätä, säilyttää tai parantaa riistaeläinkantaa ja eri eläinkantojen välistä tasapainoa.

Riistanhoito on jokaisen vastuunsa tuntevan metsästäjän velvollisuus.

Käytännössä riistanhoitotoimenpiteet ovat riistan ruokintaa riistapeltojen ja ruokintapaikkojen avulla, pienpetopyyntiä ja riistalaskentoja.