Rauhoitukset

Seuran sääntöjen mukaan seuran kesäkokous päättää seuran metsästyksen järjestelyistä. Tarkista nykyinen tilanne viimeisestä kesäkokouksen pöytäkirjasta. Seura voi tarvittaessa määrätä seuran alueella voimassa olevia rauhoituksia lajien ja alueiden osalta.

Riistakeskuksen rauhoitukset