Rauhoitukset

Seuran sääntöjen mukaan seuran kesäkokous päättää seuran metsästyksen järjestelyistä. Tarkista nykyinen tilanne viimeisestä kesäkokouksen pöytäkirjasta. Seura voi tarvittaessa määrätä seuran alueella voimassa olevia rauhoituksia lajien ja alueiden osalta.


Seuran johtokunnan rauhoituspäätökset:
Kaudella 2021-2022 Metso on rauhoitettu

Riistakeskuksen rauhoitukset

Luonnonsuojelulain mukaiset rauhoitukset

Seuraavat linnut ynnä niiden pesät ja munat on aina rauhoitettuja:

kurki, tuonenkurjet, haikarat, nokikana, kuovit, töyhtöhyyppä, viklat ja muut kahlaajat, uikut, ruokki, kiislat, lokit, tiirat, myrskylintu ja räiskät, haarahaukat, hiirihaukka, piekanahaukka, mehiläishaukka, suohaukat, tornihaukka, nuolihaukka ja punajalkahaukka, lapinpöllö, sarvipöllö suopöllö, helmipöllö ja varpuspöllö, tikat, käki, käenpiika, sininärhi, harjalintu, mehiläissyöjä, jäälintu, kehrääjä ja tervapääskynen, peltovaris, naakka, pähkinähakkinen, kuhankeittäjä ja kottarainen sekä rastaat, tilhi ja muut pikkulinnut.

Samalla tavalla suojattuja ovat lepakot, siili ja siipiorava.

Rauhoitus ei koske lehtokurppaa, heinäkurppaa, taivaanvuohia eikä räkättirastasta eikä myöskään merilokkia, isolokkia, lepinkäisiä eikä kotivarpusia.