Paimionlahden riistanhoitoyhdistys

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason yksikkö, joka toimialue on yleensä yhden tai kahden kunnan alue. Riistanhoitoyhdistysten toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoitomaksuvaroilla.

Riistanhoitoyhdistyksen jäseniä ovat kaikki kuluvana metsästysvuonna riistanhoitomaksun maksaneet henkilöt. Riistanhoitomaksun maksanut metsästäjä voi olla sen riistanhoitoyhdistyksen jäsen, jonka toiminta-alueella hänellä on kotipaikka tai jonka alueella hänellä on metsästysoikeus tai vähintään vuodeksi kirjallinen lupa harjoittaa metsästystä. Samanaikaisesti henkilö voi kuulua vain yhteen riistanhoitoyhdistykseen.

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys määräytyy käytännössä jo heti silloin kun uusi metsästäjä on suorittanut metsästäjätutkinnon. Tutkinnon vastaanottaja kysyy uudelta metsästäjältä, mihin riistanhoitoyhdistykseen hän haluaa liittyä ja tieto ilmoitetaan metsästäjärekisteriin. Ellei uusi metsästäjä muuta ilmoita, hänet merkitään yleensä asuinpaikkansa riistanhoitoyhdistyksen jäseneksi.

Uuden metsästäjän kannattaa liittyä sen riistanhoitoyhdistyksen jäseneksi, jonka alueella hänellä on metsästysoikeus (metsästysseuran jäsenyys) tai jonka alueella hän tietää tulevansa pääsääntöisesti metsästämään. Näin hänelle tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa metsästysaluettaan koskeviin asioihin riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa.

Paimionlahden riistanhoitoyhdistyksen yhteystiedot