Metsästys

Paimion Metsästysseura harjoittaa pienriistaa metsästystä vuokraamillaan maaalueilla metsästyksen kestävän kehityksen ja eettisten sääntöjen mukaisesti. Seuralla ei ole lainkaan hirvieläinten metsästystä vaan se hoituu erillisten hirviseurueiden toimesta.

Paimiossa on perinteisesti ollut erinomaiset maastot etenkin ajavalla koiralla tapahtuvaan metsästykseen. Nyt kuitenkin laajentuneen rakentamisen ja uusien tiestöjen vuoksi tämän metsästysmuodon harrastusedellytykset ovat huomattavasti heikentyneet.

Paimion Metsästysseuralla ei ole vuokrattuna Paimionlahdella maa / vesialueita, joten vesilintujen metsästys hoituu seuran puitteissa lähinnä ylempänä jokivarressa ja ojien varrella.

Paimion metsästysseuran jäsenyyttä voivat hakea Paimiossa vakituisesti asuvat henkilöt. Hakemus osoitetaan johtokunnalle ja se tulee lähettää puheenjohtajalle. Käytä kohdasta jäsenasiat löytyvää lomakepohjaa. Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä myös "ulkopaikkakuntalainen", jos hän omistaa Paimiossa metsästykseen soveltuvaa maata ja vuokraa sen metsästysoikeuden seuralle pienriistan osalta.